Aleksandar Marić: Izvođenje Apostola Petra

Hodamo

Kao po vazduhu

Po vodi

Anđeo isključuje alarme

Zaklanja foto ćelije

Zaglušuje zvona

Ledi kadrove 

Na sigurnosnim kamerama

Hodamo

Dok prazne se baterije

Mobilnih telefona

Stražara

Ili, klasično, hvata ih

Neki slatki, nevideli

Dremež ili šumi

Pesma neodoljiva

Priziva ih da u druge

Hodnike zađu

Hodamo

Kroz kapije 

Razmandaljene 

Proklete avlije, tamnice

Memljive u kojoj kosti trunu

Bastilje, Jasenovca, Aušvica

Gulaga ili Gvantanama

Za rasponom krila

Nevidljivog bića

Čije me smirenje drži

Da ne tonem u talase

Uzburkanog straha

Hodamo

Ali sve više

U slobodi

I ne znam ko od koga

Odstupa u vrevi

Gradske četvrti

Biće uzvišeno mene

Ili moja tiha

Sumnja, što ne razlučuje

San od jave, ostavlja

Anđela vodiča